Esta declaración de accesibilidade aplícase ao sitio web https://editorialguiverny.com:

Estado de conformidade

Este sitio web cumpre os criterios de conformidade da AA baseados no estándar WCAG 2.1

Contido non accesible

Podería haber documentos ofimáticos en PDF e outros formatos publicados despois do 20 de setembro de 2018 que non cumpran totalmente os requisitos de accesibilidade. Pódense solicitar documentos totalmente accesibles desde o formulario de contacto.

Pode haber erros de código de edición específicos nalgunha páxina web.
Elaboración desta declaración de accesibilidade

Esta declaración foi elaborada o 11 de abril de 2023.

O método utilizado para elaborar a declaración foi unha autoavaliación realizada pola empresa que realizou a implantación da web.

Contido opcional

Este sitio web está deseñado para poder cambiar o tamaño e cor do texto, así como o fondo da páxina a través das opcións de configuración estándar dos navegadores.

Se desexa cambiar o tamaño da fonte do texto nos principais navegadores gráficos, use os seguintes menús:

Internet Explorer, Mozilla e Firefox: Ver > Tamaño do texto
Opera: Ver > Zoom
Safari: Ver > Facer o texto máis grande
Chrome: controla a páxina actual > Tamaño do texto
Para cambiar o tamaño de todo na páxina:
Ctrl + + para aumentalo
Ctrl + – para diminuílo
Ctrl + 0 restaura o tamaño orixinal do texto
Se o que queres é cancelar a folla de estilo ou modificar a cor do texto, podes consultar a páxina Como cambiar o tamaño do texto ou as cores do WAI, que se pode ler traducida ao castelán en Como cambiar o tamaño do texto ou cores?